Samen werken aan een samenwerkend Hilvarenbeek

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit Hilvarenbeek – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Binnen de Hilvarenbeekse Uitdaging zijn we diverse matchgroepen aan het oprichten. In elke matchgroep zitten specialisten op een bepaald vlak.

Deze vrijwilligers zijn ervaren ondernemers/werkgevers/bestuursleden die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. Elke matchgroep wordt ondersteund door een matchmaker. Deze vrijwilliger is vaak een medewerker van een Hilvarenbeeks bedrijf die het leuk vindt om een match te begeleiden.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren deze 2 vrijwilligers samen de match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De ander begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Uitdaging. De matchmakers krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Indien u graag wilt deelnemen in een matchgroep als ervaringsdeskundige of matchmaker, horen wij het heel graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met Simone Verhoeven-Bazelmans via info@hilvarenbeekseuitdaging.nl of telefonisch via 06-15535729.